Prevence mrtvice

Mrtvice je patologický stav mozku, který se vyvíjí jako výsledek náhlého přerušení dodávky krve aferentní neuron a jejich smrt s příchodem Obecné analytické stejně jako fokální neurologické příznaky, které přetrvává více než jeden den, nebo vytváří úmrtí klienta v kratším čase. V budoucnu, tento stav vytváří v souladu problémy v podobě parézy, ochrnutí, problémy řeči,